baovesuckhoegiadinh.com

Bài viết 03/2016

Tâm lý trẻ em lâm bệnh

Quan tâm đến những triệu chứng diễn ra ở mức độ cao hay kéo dài. Bức tranh lâm sàng hiện hữu cần được đối chiếu với cả một quá trình tiền sử và không bao giờ tuyệt vọng vì ở trẻ em có những tiềm lực nhiều khi không ngờ được.

Xem chi tiết