baovesuckhoegiadinh.com

------ THU

------ THU...EM và TÔI ! ------
Bốn mùa gió thoảng hương bay
Em về thuở ấy đau, cay mắt trần
Thu tôi xanh cỏ mộ phần
Thu em ngọt lịm vàng sân vô thường !!!
Bốn mùa hương vẫn còn hương...
Bốn mùa tựa mái song thương âm thầm...!
Em về mật niệm từ tâm...
Tôi đi giữa cuộc nắng dầm mưa chang !!!
Mai sau cát bụi võ vàng...
Xin em ngã bóng vạt tràng đưa tôi...!!!
BKTH...03/05/2018
14/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008049214276

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *