baovesuckhoegiadinh.com

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Giáo Dục Phật Đà Pha Mê Khai Ngộ Kìa Khô Được Vui

?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Giáo Dục Phật Đà Pha Mê Khai Ngộ Kìa Khô Được Vui
10 Điều Tâm Niệm Phật Dạy Rằng
1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sự học không thấu đáo.
4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành sinh lòng khinh thường, kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với mọi người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa tiêu.
26/01/2019
80 bình luận:
Oanh Nguyen
26-01-2019, 02:26:12
Nam Mo A Di Da Phat
Nguyễn Phượng
26-01-2019, 02:26:12
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
27-01-2019, 04:26:28
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Kim Liên
27-01-2019, 04:26:28
Nam mo a di da phat
Thanh Uyên Võ
28-01-2019, 04:20:47
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Hải Thẳng
28-01-2019, 04:20:47
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Sống Với Phật Tánh
15-02-2019, 04:03:00
Nam Mô A Di Đà Phật
Tâm Thiện
15-02-2019, 04:03:00
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kiều Vĩ
16-02-2019, 04:02:43
nam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
16-02-2019, 04:02:43
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyen Dan
17-02-2019, 04:02:37
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Oanh Nguyen Nguyen
17-02-2019, 04:02:37
Nam Mo A Di Da Phat
Nguyễn Hải Thẳng
18-02-2019, 04:02:37
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyen Dan
18-02-2019, 04:02:37
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
19-02-2019, 04:02:07
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Quynh Anh Trương
19-02-2019, 04:02:07
A di da phat
Suri Suri
20-02-2019, 04:02:03
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Hang Dinh
20-02-2019, 04:02:03
NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Tuyết Minh
21-02-2019, 04:02:42
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT❤
Hòa Nhật
21-02-2019, 04:02:42
A di đà phật
Oanh Nguyen Nguyen
22-02-2019, 04:01:03
Nam Mo A Di Da Phat
Hoàng Hiền
22-02-2019, 04:01:03
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ?卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍? ?卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍? ?卍 Nam Mô A Di Đà Phật 卍? ?Mến chúc Vô Lượng An Lạc?
Lặng Lẽ
23-02-2019, 04:00:42
A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật
Nhung Nguyen
23-02-2019, 04:00:42
Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Bồ Đề Bình
24-02-2019, 04:00:15
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Đào
24-02-2019, 04:00:15
a di da phat?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️
Hòa Nhật
25-02-2019, 04:00:27
A di đà phật
Quế Phan
25-02-2019, 04:00:27
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Suri Suri
26-02-2019, 03:59:50
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
26-02-2019, 03:59:50
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
An Na
27-02-2019, 04:00:46
NAM MÔ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Hoa Tím
27-02-2019, 04:00:46
Nam mo a di da phat
Minh Phượng
28-02-2019, 03:59:46
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Hải Thẳng
28-02-2019, 03:59:46
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Mai Huong Nguyen
01-03-2019, 03:59:33
Nam Mo a di da phat
Diệu Đào
01-03-2019, 03:59:33
a di da phat ?‍♀️?
Thi Kim Hue Nguyen
02-03-2019, 03:59:55
Niem nam mo a di da phat .
Oanh Nguyen Nguyen
02-03-2019, 03:59:55
Nam Mo A Di Da Phat
Cuc Đông
03-03-2019, 03:59:48
NAM MO A DI ĐA PHẬT
Hoa HA
03-03-2019, 03:59:48
Nam mo a di da phat
Bồ Đề Bình
04-03-2019, 03:59:33
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Hải Thẳng
04-03-2019, 03:59:33
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Chung Le
05-03-2019, 03:59:23
Nam Mô A Di Đà Phật
Hoa Tím
05-03-2019, 03:59:23
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
06-03-2019, 03:59:31
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Minh Hạnh
06-03-2019, 03:59:31
Nam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
07-03-2019, 03:59:02
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Tan Tjin Yang
07-03-2019, 03:59:02
Nam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
08-03-2019, 04:00:10
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Thanh Tịnh Bình An
08-03-2019, 04:00:10
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Suri Suri
09-03-2019, 03:59:49
Nam mo a di da phatNam mo a di da phatNam mo a di da phat
Hoa HA
09-03-2019, 03:59:49
Nam mo a di da phat
Nguyễn Hải Thẳng
10-03-2019, 03:59:01
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Nguyễn Hạnh Ngô
10-03-2019, 03:59:01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mai Huong Nguyen
11-03-2019, 03:58:48
Nam mô a di đà phật
Trịnh Diệu Thuỷ Trịnh Thị Minh Hường
11-03-2019, 03:58:48
❤??????????❤??Nam Mô A Di Đà Phật ????Nam Mô A Di Đà Phật ????Nam Mô A Di Đà Phật ??❤??????????❤pop
Nguyen Hai Thang
12-03-2019, 03:58:40
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Hải Thẳng
12-03-2019, 03:58:40
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Thi Kim Hue Nguyen
13-03-2019, 03:58:46
Niem nam mo a di da phat .
Tan Tjin Yang
13-03-2019, 03:58:46
Nam mo a di da phat
Oanh Nguyen Nguyen
14-03-2019, 03:58:44
Nam Mo A Di Da Phat
Nguyễn Hải Thẳng
14-03-2019, 03:58:44
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Hoa Nguyên
15-03-2019, 03:58:21
Nam mô a di đà phật
Nguyễn Hải Thẳng
15-03-2019, 03:58:21
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
Oanh Nguyen Nguyen
16-03-2019, 03:58:27
Nam Mo A Di Da Phat
Lê Như Hạnh
16-03-2019, 03:58:27
Nam mô a di đa phât
Tan Tjin Yang
17-03-2019, 03:58:16
Nam mo a di da phat
Thi Kim Hue Nguyen
17-03-2019, 03:58:16
Niem nam mo a di da phat .
Quế Phan
18-03-2019, 03:58:06
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phu Tâm
18-03-2019, 03:58:06
A di đà phật
Nguyễn Hải Thẳng
19-03-2019, 03:58:06
?NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT?
An Khang
19-03-2019, 03:58:06
A di đà phật
Vinh Nguyen
20-03-2019, 03:58:03
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Hải Thẳng
20-03-2019, 03:58:03
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vinh Nguyen
21-03-2019, 03:57:58
Cám ơn bạn mình vẫn khỏe & bình an ..chúc bạn an lạc tinh tấn trên con đường hướng đạo nhéNam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Hải Thẳng
21-03-2019, 03:57:58
A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Ngọc
22-03-2019, 03:57:52
Nam Mô A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh
Tan Tjin Yang
22-03-2019, 03:57:52
Nam mo a di da phat
Hong Quan Lai
23-03-2019, 03:57:48
Nam mô a di đà phật
Nguyễn Truc
23-03-2019, 03:57:48
Nam mô a di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *