baovesuckhoegiadinh.com

PHẢI BIẾT DÙNG CÂU A DI ĐÀ PHẬT NÀY KHI BỊ MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO

PHẢI BIẾT DÙNG CÂU "A DI ĐÀ PHẬT" NÀY KHI BỊ MÊ HOẶC, ĐIÊN ĐẢO..
Chúng ta tiếp xúc bên ngoài, thấy sắc, nghe tiếng, chớ khởi vọng tưởng, đừng khởi ý niệm tham, sân, si, mạn, hãy khởi A Di Đà Phật. Không động niệm thì thôi, hễ động niệm bèn ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật là được. A Di Đà Phật cũng là một niệm, dùng một niệm này để ngưng dứt hết thảy vọng niệm, vì một niệm này tương ứng với giác, còn vọng niệm tương ứng với mê. A Di Đà Phật là Vô Lượng Giác, một niệm này tương ứng với giác, những niệm khác tương ứng với mê, sẽ càng mê càng sâu. Lập tức chuyển vọng niệm thành A Di Đà Phật, giữ gìn giác tâm của quý vị, giác chứ không mê. Công phu của chúng ta phải dùng cách này. Do vậy, quý vị phải biết niệm Phật hiệu, tức là nói quý vị học xong phải biết dùng, dùng vào lúc nào? Trong khi quý vị hôn trầm, mê hoặc, phải dùng nó khi quý vị có suy nghĩ tà vạy hay có tà tri kiến (thấy biết sai lầm), tức là khi khởi tâm động niệm liền phải dùng, khi mê hoặc, điên đảo phải dùng, dùng ngay một câu Phật hiệu giúp cho chính mình chẳng mê, chẳng tà. Đó gọi là quý vị biết niệm. Biết niệm Phật tức là quý vị biết dùng, sẽ có ích rất lớn cho quý vị trong cuộc sống thường ngày.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT !
15/03/2019
18 bình luận:
Diep Nguyen
15-03-2019, 02:23:56
A MI DA PHAT.
Sang Le
15-03-2019, 02:23:56
ADiDaPhat
Tuan Phuong
16-03-2019, 04:45:03
A di đà phật
Quoc Nguyenchanh
16-03-2019, 04:45:03
Amidaphat
Cuong Nguyendinh
17-03-2019, 04:28:18
ADIDAPHATADIDAPHATADIDAPHAT
Bảo Trang
17-03-2019, 04:28:18
__()__ A DI ĐÀ PHẬT __()____()__ A DI ĐÀ PHẬT __()____()__ A DI ĐÀ PHẬT __()__Nguyện đem công đức nàyTrang nghiêm PHẬT TỊNH ĐỘTrên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ tam đồNếu có ai thấy ngheĐều phát tâm Bồ ĐềHết một báo thân nàyĐồng sanh CỰC LẠC QUỐC__()__ A DI ĐÀ PHẬT __()____()__ A DI ĐÀ PHẬT __()____()__ A DI ĐÀ PHẬT __()__
Niềm Vui Nhỏ
18-03-2019, 04:27:12
A DI ĐÀ PHẬT
Nhàn Nguyễn Thị
18-03-2019, 04:27:12
A DI ĐÀ PHẬT
Cuong Nguyendinh
19-03-2019, 04:20:16
ADIDAPHATADIDAPHATADIDAPHAT
Quoc Nguyenchanh
19-03-2019, 04:20:16
Nam mo a mi da phat.... Dao kha Dao phi thuong Dao-Danh kha Danh phi thuong Danh.
Truc Tran
20-03-2019, 04:20:17
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Hồng Ngọc Nguyễn
20-03-2019, 04:20:17
A Di Da Phat
Tịnh Độ
21-03-2019, 04:27:50
A DI ĐÀ PHẬT
Ngoc Quynh
21-03-2019, 04:27:50
A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Âm Viên Nhật
22-03-2019, 04:16:04
A Di Đà Phật
Tu Bi Dieu Hien
22-03-2019, 04:16:04
NAM MÔ ADI ĐÀ PHẬT !!!!!
Van Nguyen
23-03-2019, 04:17:09
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tot Tran
23-03-2019, 04:17:09
-A Di Đà Phật.???!

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *