baovesuckhoegiadinh.com

TA BƯỚC LÊN ZION bài THÁNH CA SỐ 22 Nguyên tác We re Marching to Zion Lời Isaac Watts 1674 1748 Nhạc

TA BƯỚC LÊN ZION. bài THÁNH CA SỐ 22
?Nguyên tác: We're Marching to Zion
Lời: Isaac Watts ( 1674 - 1748 )
Nhạc: Robert Lowry ( 1826 -1899 )
1. Hãy tìm câu Kinh Thánh mô tả sự bình an ở Si-ôn.
2.Trên núi Si-ôn, Đa-vít đã làm gì ?
3. Điều gì xảy ra sau khi Đa-Vít khôi phục lại sự thờ phượng trên núi Si-ôn ?
4.Trong Thi Thiên cho biết Si-ôn là nơi có sức mạnh và niềm vui. Hãy viết ra 02 câu Kinh Thánh ấy.
5.
6.
7......
28/02/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *