baovesuckhoegiadinh.com

THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM CÂU 125 HỎI Thưa thầy trong kinh nói Người tu khi chứng quả thì được thần t

THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM - CÂU 125
HỎI: Thưa thầy, trong kinh nói "Người tu khi chứng quả thì được thần thông. Khi được thần thông thì sáu căn hỗ dụng". Xin thầy giải thích hỗ dụng thế nào?
_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
ĐÁP: Hỗ dụng là dùng thay cho nhau mà cũng có thể thấy được. Mắt chẳng những thấy mà cũng có thể nghe... Người còn mê thì sáu căn bị niêm, căn nào chỉ có công dụng của căn nấy, như mắt chỉ thấy mà không nghe hay ngửi được.
Người tu đắc đạo rồi thì sáu căn không còn bị niêm nữa , sáu chỉ là một. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: Nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Hòa hợp là chỉ cho sáu căn, nơi sáu căn mỗi căn có cái biết riêng, nếu trở về được với một tinh minh (bản thể) thì sáu căn thanh tịnh, căn này có khả năng biết thay cho căn kia. Nếu chưa tinh minh thì sáu căn chỉ có công dụng riêng của nó, mắt chỉ thấy mà không nghe, tai chỉ nghe mà không thấy...
*** Trích ( NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM ) - http://thientruclam.info
12/03/2019
21 bình luận:
Hoài Niệm
12-03-2019, 02:25:06
Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat
Trịnh Lưu San
12-03-2019, 02:25:06
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Dung Diep
13-03-2019, 04:35:46
Nam Mô A Di Đà Phật
Bình An
13-03-2019, 04:35:46
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Phúc Mãn Hương
14-03-2019, 04:26:48
Mô Phật
Nguyễn Yến
14-03-2019, 04:26:48
?Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Dung Mai
15-03-2019, 04:20:37
NAM MÔ QUY Y TĂNG
Diệu Duyên
15-03-2019, 04:20:37
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Minh Khiet Nguyen
16-03-2019, 04:29:20
NAM MO PHAT BON SU THICH CA MAU NI
Van Anh Nguyen
16-03-2019, 04:29:20
Nam Mô A Di Đà Phật
Hương Lý
17-03-2019, 04:16:49
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Dao Le
17-03-2019, 04:16:49
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Linh Trần
18-03-2019, 04:18:11
Nam mo a dj da phat
Thiền Tịnh Tâm
18-03-2019, 04:18:11
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lê Thủy
19-03-2019, 04:13:10
Nam Mô A Di Đà Phật
Kim Thương
19-03-2019, 04:13:10
Nam Mô A Di Đà Phật
Tuệ Tịnh
20-03-2019, 04:13:50
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Công Hưng
20-03-2019, 04:13:50
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Dung No
21-03-2019, 04:15:47
a di da phat
Lieu Ha
21-03-2019, 04:15:47
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬTNam Mô A DI ĐÀ PHẬTNam Mô A DI ĐÀ PHẬT
Đoàn Thùy Minh
22-03-2019, 04:11:14
A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *