baovesuckhoegiadinh.com

THỬ XA ANH

THỬ XA ANH
Thơ Phan Thị Mộng Thường
Em vờ thử xa anh anh có biết
Trái tim đau như bị nhốt biệt giam
Cầm tù đày đọa vẫn phải chịu cam
Xa một ngày ngỡ trăm năm như đã
#PMTM
12/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/LadyromanticDreamnormal

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *