baovesuckhoegiadinh.com

Tịnh Trần Sô ng mê say nghiê n ca nh gia Cuô i cu ng tan na t hô n xa c theo ca nh gia â y

Tịnh Trần
Sống mê say nghiện cảnh giả...
Cuối cùng tan nát hồn xác theo cảnh giả ấy...
Thân xác cũng giả..
Cảnh vật sắc màu âm thanh thời gian,không gian cũng giả nốt...
Chỉ do Duyên mà hợp thành...
Cũng do Duyên mà tan rã hư hoại...
Mỗi ngày con có thấy lá rụng khỏi cây...?
Mỗi ngày con có thấy cảnh giả hư hoại điêu tàn...?
Rồi khi mùa đông đến...
Trơ trụi hết cả lá cành cây cối...
Đời người cảnh vật sắc màu có thế chẳng...?
Luôn biến chuyển đổi thay không ngừng...
Rồi mùa xuân đến vạn vật đơm hoa đua nở...
Mọi cành cây vạn vật đón chào sức sống mới...
Muôn cây nảy lộc đâm chồi...
Con người cảnh vật sắc màu tướng hình cũng thế thôi...
Giả với Thật chỉ trong một sát na hiện rõ...
Sự thật làm tan hoang nát tan sự giả...
Sự giả là trói buộc vương vấn tham sân si luân hồi...
Sự giả là chấp ngã vô minh bảo thủ cố chấp khó dạy khó khuyên...
Sự giả là mộng huyễn ảo ảnh..
13/03/2019
2 bình luận:
Tịnh Trần
13-03-2019, 02:25:08
Trên Trời Cao kia còn luôn biến đổi hư hoại..Huống chi là cảnh mộng đời dưới trần gian...
Nhan Duyen Truyen Kiep
13-03-2019, 02:25:08
Từ khi con còn bé đến khi khôn lớn trưởng thành..Trên đầu con Trời Phật luôn ở bên độ che chở..Từ hồn linh cho đến xác thân...Nếu không được Phật Trời độ che..Sớm đã thành ma lưu vong luân hồi lâu rồi..Chớ đâu được gặp nghe Pháp Di Đà hôm nay...

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *